Marc 4v39 I es va despertar, va reprendre el vent i digué a la mar: Calla, emmudeix. I el vent va parar i es féu una gran calma. καὶ διεγερθεὶς ἐπετίμησε τῷ ἀνέμῳ, καὶ εἶπε τῇ θαλάσσῃ, Σιώπα, πεφίμωσο. καὶ ἐκόπασεν ὁ ἄνεμος, καὶ ἐγένετο γαλήνη μεγάλη.

Data: 
2013-09-29, diumenge
Comentari: 

Marc 4v39 I es va despertar, va reprendre el vent i digué a la mar: Calla, emmudeix. I el vent va parar i es féu una gran calma.

καὶ διεγερθεὶς ἐπετίμησε τῷ ἀνέμῳ, καὶ εἶπε τῇ θαλάσσῃ, Σιώπα, πεφίμωσο. καὶ ἐκόπασεν ὁ ἄνεμος, καὶ ἐγένετο γαλήνη μεγάλη.

And <2532> he arose <1326> (5685), and rebuked <2008> (5656) the wind <417>, and <2532> said <2036> (5627) unto the sea <2281>, Peace <4623> (5720), be still <5392> (5770). And <2532> the wind <417> ceased <2869> (5656), and <2532> there was <1096> (5633) a great <3173> calm <1055>.