Marc 14v36 I deia: Abba, Pare, totes les coses et són possibles. Aparta de mi aquest calze. Però no es faci el que jo vull, sinó el que tu vols. καὶ ἔλεγεν, Ἀββᾶ, ὁ πατήρ, πάντα δυνατά σοι. παρένεγκε τὸ ποτήριον ἀπ᾽ ἐμοῦ τοῦτο· ἀλλ᾽ οὐ τί ἐγὼ θέλω, ἀλλὰ

Data: 
2013-10-08, dimarts
Comentari: 

Marc 14v36 I deia: Abba, Pare, totes les coses et són possibles. Aparta de mi aquest calze. Però no es faci el que jo vull, sinó el que tu vols.

καὶ ἔλεγεν, Ἀββᾶ, ὁ πατήρ, πάντα δυνατά σοι. παρένεγκε τὸ ποτήριον ἀπ᾽ ἐμοῦ τοῦτο· ἀλλ᾽ οὐ τί ἐγὼ θέλω, ἀλλὰ τί σύ.

And <2532> he said <3004> (5707), Abba <5>, Father <3962>, all things <3956> are possible <1415> unto thee <4671>; take away <3911> (5628) this <5124> cup <4221> from <575> me <1700>: nevertheless <235> not <3756> what <5101> I <1473> will <2309> (5719), but <235> what <5101> thou <4771> wilt.