Jaume 4v6 Però Ell dóna una gràcia més gran. Per això diu: Déu s’oposa als superbs, però dóna gràcia als humils. μείζονα δὲ δίδωσι χάριν· διὸ λέγει, Ὁ Θεὸς ὑπερηφάνοις ἀντιτάσσεται, ταπεινοῖς δὲ δίδωσι χάριν.

Data: 
2013-10-23, dimecres
Comentari: 

Jaume 4v6 Però Ell dóna una gràcia més gran. Per això diu: Déu s’oposa als superbs, però dóna gràcia als humils.

μείζονα δὲ δίδωσι χάριν· διὸ λέγει, Ὁ Θεὸς ὑπερηφάνοις ἀντιτάσσεται, ταπεινοῖς δὲ δίδωσι χάριν.

But <1161> he giveth <1325> (5719) more <3187> grace <5485>. Wherefore <1352> he saith <3004> (5719), God <2316> resisteth <498> (5731) the proud <5244>, but <1161> giveth <1325> (5719) grace <5485> unto the humble <5011>.