1Corintis 6v20 Perquè heu estat comprats amb un preu: per tant, glorifiqueu Déu en el vostre cos i en el vostre esperit, que són de Déu. ἠγοράσθητε γὰρ τιμῆς· δοξάσατε δὴ τὸν Θεὸν ἐν τῷ σώματι ὑμῶν, καὶ ἐν τῷ πνεύματι ὑμῶν, ἅτινά ἐστι τοῦ Θεοῦ.

Data: 
2013-11-04, dilluns
Comentari: 

1Corintis 6v20 Perquè heu estat comprats amb un preu: per tant, glorifiqueu Déu en el vostre cos i en el vostre esperit, que són de Déu.

ἠγοράσθητε γὰρ τιμῆς· δοξάσατε δὴ τὸν Θεὸν ἐν τῷ σώματι ὑμῶν, καὶ ἐν τῷ πνεύματι ὑμῶν, ἅτινά ἐστι τοῦ Θεοῦ.

For <1063> ye are bought <59> (5681) with a price <5092>: therefore <1211> glorify <1392> (5657) God <2316> in <1722> your <5216> body <4983>, and <2532> in <1722> your <5216> spirit <4151>, which <3748> are <2076> (5748) God's <2316>.