Mateu 7v12 Per tant, totes les coses que vulgueu que els homes us facin a vosaltres, feu-les també vosaltres a ells, perquè en això consisteix la Llei i els Profetes. πάντα οὖν ὅσα ἂν θέλητε ἵνα ποιῶσιν ὑμῖν οἱ ἄνθρωποι, οὕτω καὶ ὑμεῖς ποιεῖτε αὐτοῖς·

Data: 
2015-02-17, dimarts
Comentari: 

Mateu 7v12 Per tant, totes les coses que vulgueu que els homes us facin a vosaltres, feu-les també vosaltres a ells, perquè en això consisteix la Llei i els Profetes.

πάντα οὖν ὅσα ἂν θέλητε ἵνα ποιῶσιν ὑμῖν οἱ ἄνθρωποι, οὕτω καὶ ὑμεῖς ποιεῖτε αὐτοῖς· οὗτος γάρ ἐστιν ὁ νόμος καὶ οἱ προφῆται.