Mateu 7v13 Entreu per la porta estreta. Perquè és ampla la porta i espaiós el camí que mena a la perdició, i són molts els qui hi entren. Εἰσέλθετε διὰ τῆς στενῆς πύλης· ὅτι πλατεῖα ἡ πύλη, καὶ εὐρύχωρος ἡ ὁδὸς ἡ ἀπάγουσα εἰς τὴν ἀπώλειαν, καὶ πολλοί εἰ

Data: 
2015-02-19, dijous
Comentari: 

Mateu 7v13 Entreu per la porta estreta. Perquè és ampla la porta i espaiós el camí que mena a la perdició, i són molts els qui hi entren.

Εἰσέλθετε διὰ τῆς στενῆς πύλης· ὅτι πλατεῖα ἡ πύλη, καὶ εὐρύχωρος ἡ ὁδὸς ἡ ἀπάγουσα εἰς τὴν ἀπώλειαν, καὶ πολλοί εἰσιν οἱ εἰσερχόμενοι δι᾽ αὐτῆς·