Mateu 7v23 I llavors els declararé: Mai no us he conegut. Aparteu-vos de mi els qui obreu la iniquitat. καὶ τότε ὁμολογήσω αὐτοῖς, ὅτι οὐδέποτε ἔγνων ὑμᾶς· ἀποχωρεῖτε ἀπ᾽ ἐμοῦ οἱ ἐργαζόμενοι τὴν ἀνομίαν.

Data: 
2015-03-11, dimecres
Comentari: 

Mateu 7v23 I llavors els declararé: Mai no us he conegut. Aparteu-vos de mi els qui obreu la iniquitat.

καὶ τότε ὁμολογήσω αὐτοῖς, ὅτι οὐδέποτε ἔγνων ὑμᾶς· ἀποχωρεῖτε ἀπ᾽ ἐμοῦ οἱ ἐργαζόμενοι τὴν ἀνομίαν.