Mateu 7v25 I va caure la pluja, i vingueren les riuades, i bufaren els vents, i envestiren contra aquella casa: i no s’ensorrà perquè estava fonamentada damunt la roca. καὶ κατέβη ἡ βροχὴ καὶ ἦλθον οἱ ποταμοὶ καὶ ἔπνευσαν οἱ ἄνεμοι, καὶ προσέπεσον τῇ οἰκ

Data: 
2015-03-15, diumenge
Comentari: 

Mateu 7v25 I va caure la pluja, i vingueren les riuades, i bufaren els vents, i envestiren contra aquella casa: i no s’ensorrà perquè estava fonamentada damunt la roca.

καὶ κατέβη ἡ βροχὴ καὶ ἦλθον οἱ ποταμοὶ καὶ ἔπνευσαν οἱ ἄνεμοι, καὶ προσέπεσον τῇ οἰκίᾳ ἐκείνῃ, καὶ οὐκ ἔπεσε· τεθεμελίωτο γὰρ ἐπὶ τὴν πέτραν.