Mateu 7v28 ¶ I s’esdevingué que, quan Jesús acabà aquestes paraules, les multituds s’admiraven del seu ensenyament, ¶ Καὶ ἐγένετο ὅτε συνετέλεσεν ὁ Ἰησοῦς τοὺς λόγους τούτους, ἐξεπλήσσοντο οἱ ὄχλοι ἐπὶ τῇ διδαχῇ αὐτοῦ·

Data: 
2015-03-21, dissabte
Comentari: 

Mateu 7v28 ¶ I s’esdevingué que, quan Jesús acabà aquestes paraules, les multituds s’admiraven del seu ensenyament,

¶ Καὶ ἐγένετο ὅτε συνετέλεσεν ὁ Ἰησοῦς τοὺς λόγους τούτους, ἐξεπλήσσοντο οἱ ὄχλοι ἐπὶ τῇ διδαχῇ αὐτοῦ·