Joan 1v4 En ell era la vida, i la vida era la llum dels homes. ἐν αὐτῷ ζωὴ ἦν, καὶ ἡ ζωὴ ἦν τὸ φῶς τῶν ἀνθρώπων,

Data: 
2015-04-02, dijous
Comentari: 

Joan 1v4 En ell era la vida, i la vida era la llum dels homes.

ἐν αὐτῷ ζωὴ ἦν, καὶ ἡ ζωὴ ἦν τὸ φῶς τῶν ἀνθρώπων,