Joan 1v7 Aquest vingué com a testimoni, a donar testimoni de la llum, a fi que tots creguessin per mitjà d’ell. οὗτος ἦλθεν εἰς μαρτυρίαν, ἵνα μαρτυρήσῃ περὶ τοῦ φωτός, ἵνα πάντες πιστεύσωσι δι᾽ αὐτοῦ.

Data: 
2015-04-08, dimecres
Comentari: 

Joan 1v7 Aquest vingué com a testimoni, a donar testimoni de la llum, a fi que tots creguessin per mitjà d’ell.

οὗτος ἦλθεν εἰς μαρτυρίαν, ἵνα μαρτυρήσῃ περὶ τοῦ φωτός, ἵνα πάντες πιστεύσωσι δι᾽ αὐτοῦ.