Joan 1v9 ¶ La llum veritable era la que il·lumina tot home que ve al món. ¶ ἦν τὸ φῶς τὸ ἀληθινόν, ὃ φωτίζει πάντα ἄνθρωπον ἐρχόμενον εἰς τὸν κόσμον.

Data: 
2015-04-12, diumenge
Comentari: 

Joan 1v9 ¶ La llum veritable era la que il·lumina tot home que ve al món.

¶ ἦν τὸ φῶς τὸ ἀληθινόν, ὃ φωτίζει πάντα ἄνθρωπον ἐρχόμενον εἰς τὸν κόσμον.