Joan 1v10 Era al món, i el món fou fet per Ell, i el món no el conegué. ἐν τῷ κόσμῳ ἦν, καὶ ὁ κόσμος δι᾽ αὐτοῦ ἐγένετο, καὶ ὁ κόσμος αὐτὸν οὐκ ἔγνω.

Data: 
2015-04-14, dimarts
Comentari: 

Joan 1v10 Era al món, i el món fou fet per Ell, i el món no el conegué.

ἐν τῷ κόσμῳ ἦν, καὶ ὁ κόσμος δι᾽ αὐτοῦ ἐγένετο, καὶ ὁ κόσμος αὐτὸν οὐκ ἔγνω.

_____________________________

Joan 01v10

Breu reflexió @ referent a la imatge del versicle

Joan 01v10 corresponent al dia 14 d'ABRIL del 2015, dimarts.

Ací tenim la clau del coneixement. Crist-Jesús és el Creador del món, i tot veritable cristià ho creu així. Tanmateix "el món", amb totes les seves elucubracions i teories, no ho vol pas creure, perquè des d'Adam, l'arrogància i l'orgull i la ignorància, s'ha instaurat en el "saber" humà, en les càtedres del "coneixement", en les universitats, que volen oblidar-se de Déu, no volen conèixer Déu, no estimen la Llei de Déu i per això no volen creure en Crist.