Joan 1v11 A allò seu vingué, i els seus no el reberen. εἰς τὰ ἴδια ἦλθε, καὶ οἱ ἴδιοι αὐτὸν οὐ παρέλαβον

Data: 
2015-04-16, dijous
Comentari: 

Joan 1v11 A allò seu vingué, i els seus no el reberen.

εἰς τὰ ἴδια ἦλθε, καὶ οἱ ἴδιοι αὐτὸν οὐ παρέλαβον.