Joan 1v12 Però a tots els qui el reberen, els donà potestat d’esdevenir fills de Déu, als qui creuen en el seu Nom: ὅσοι δὲ ἔλαβον αὐτόν, ἔδωκεν αὐτοῖς ἐξουσίαν τέκνα Θεοῦ γενέσθαι, τοῖς πιστεύουσιν εἰς τὸ ὄνομα αὐτοῦ·

Data: 
2015-04-18, dissabte
Comentari: 

Joan 1v12 Però a tots els qui el reberen, els donà potestat d’esdevenir fills de Déu, als qui creuen en el seu Nom:

ὅσοι δὲ ἔλαβον αὐτόν, ἔδωκεν αὐτοῖς ἐξουσίαν τέκνα Θεοῦ γενέσθαι, τοῖς πιστεύουσιν εἰς τὸ ὄνομα αὐτοῦ·