Joan 1v14 I el Verb esdevingué carn, i habità entre nosaltres, i vam contemplar la seva glòria, glòria com de l’Unigènit del Pare, ple de gràcia i de veritat. καὶ ὁ λόγος σὰρξ ἐγένετο, καὶ ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν (καὶ ἐθεασάμεθα τὴν δόξαν αὐτοῦ, δόξαν ὡς μον

Data: 
2015-04-22, dimecres
Comentari: 

Joan 1v14 I el Verb esdevingué carn, i habità entre nosaltres, i vam contemplar la seva glòria, glòria com de l’Unigènit del Pare, ple de gràcia i de veritat.

καὶ ὁ λόγος σὰρξ ἐγένετο, καὶ ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν (καὶ ἐθεασάμεθα τὴν δόξαν αὐτοῦ, δόξαν ὡς μονογενοῦς παρὰ πατρός), πλήρης χάριτος καὶ ἀληθείας.