John 1v23 Digué: Jo sóc la veu d’un que crida en el desert: Dreceu el camí del Senyor, com digué el profeta Isaïes. ἔφη, Ἐγὼ φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ, Εὐθύνατε τὴν ὁδὸν Κυρίου, καθὼς εἶπεν Ἠσαΐας ὁ προφήτης.

Data: 
2015-05-10, diumenge
Comentari: 

John 1v23 Digué: Jo sóc la veu d’un que crida en el desert: Dreceu el camí del Senyor, com digué el profeta Isaïes.

ἔφη, Ἐγὼ φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ, Εὐθύνατε τὴν ὁδὸν Κυρίου, καθὼς εἶπεν Ἠσαΐας ὁ προφήτης.