Joan 1v26 Joan els respongué, dient: Jo batejo en aigua, però enmig de vosaltres n’hi ha un a qui vosaltres no coneixeu. ἀπεκρίθη αὐτοῖς ὁ Ἰωάννης λέγων, Ἐγὼ βαπτίζω ἐν ὕδατι· μέσος δὲ ὑμῶν ἕστηκεν ὃν ὑμεῖς οὐκ οἴδατε.

Data: 
2015-05-16, dissabte
Comentari: 

Joan 1v26 Joan els respongué, dient: Jo batejo en aigua, però enmig de vosaltres n’hi ha un a qui vosaltres no coneixeu.

ἀπεκρίθη αὐτοῖς ὁ Ἰωάννης λέγων, Ἐγὼ βαπτίζω ἐν ὕδατι· μέσος δὲ ὑμῶν ἕστηκεν ὃν ὑμεῖς οὐκ οἴδατε.