Joan 1v33

Data: 
2015-05-30, dissabte
Comentari: 

Joan 1v33 I jo no el coneixia, però el qui m’envià a batejar en aigua, ell em digué: Aquell sobre qui vegis baixar l’Esperit i romandre damunt d’ell, aquest és el qui bateja amb l’Esperit Sant.

κἀγὼ οὐκ ᾔδειν αὐτόν· ἀλλ᾽ ὁ πέμψας με βαπτίζειν ἐν ὕδατι, ἐκεῖνός μοι εἶπεν, Ἐφ᾽ ὃν ἂν ἴδῃς τὸ Πνεῦμα καταβαῖνον καὶ μένον ἐπ᾽ αὐτόν, οὗτός ἐστιν ὁ βαπτίζων ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ.