Joan 1v41 Aquest troba primer el seu germà Simó, i li diu: Hem trobat el Messies–que traduït és: el Crist. εὑρίσκει οὗτος πρῶτος τὸν ἀδελφὸν τὸν ἴδιον Σίμωνα, καὶ λέγει αὐτῷ, Εὑρήκαμεν τὸν Μεσσίαν (ὅ ἐστι μεθερμηνευόμενον, ὁ Χριστός).

Data: 
2015-06-15, dilluns
Comentari: 

Joan 1v41 Aquest troba primer el seu germà Simó, i li diu: Hem trobat el Messies–que traduït és: el Crist.

εὑρίσκει οὗτος πρῶτος τὸν ἀδελφὸν τὸν ἴδιον Σίμωνα, καὶ λέγει αὐτῷ, Εὑρήκαμεν τὸν Μεσσίαν (ὅ ἐστι μεθερμηνευόμενον, ὁ Χριστός).