Joan 1v50 Jesús respongué i li digué: Perquè t’he dit que t’he vist sota la figuera, creus? Coses més grans que aquestes veuràs. ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ, Ὅτι εἶπόν σοι, εἶδόν σε ὑποκάτω τῆς συκῆς, πιστεύεις; μείζω τούτων ὄψει.

Data: 
2015-07-04, dissabte
Comentari: 

Joan 1v50 Jesús respongué i li digué: Perquè t’he dit que t’he vist sota la figuera, creus? Coses més grans que aquestes veuràs.

ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ, Ὅτι εἶπόν σοι, εἶδόν σε ὑποκάτω τῆς συκῆς, πιστεύεις; μείζω τούτων ὄψει.