Joan 1v51# I li diu: En veritat, en veritat us dic, des d’ara veureu obert el cel, i els àngels de Déu pujant i baixant sobre el Fill de l’home. καὶ λέγει αὐτῷ, Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἀπ᾽ ἄρτι ὄψεσθε τὸν οὐρανὸν ἀνεῳγότα, καὶ τοὺς ἀγγέλους τοῦ Θεοῦ ἀναβα

Data: 
2015-07-05, diumenge
Comentari: 

Joan 1v51 I li diu: En veritat, en veritat us dic, des d’ara veureu obert el cel, i els àngels de Déu pujant i baixant sobre el Fill de l’home.

καὶ λέγει αὐτῷ, Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἀπ᾽ ἄρτι ὄψεσθε τὸν οὐρανὸν ἀνεῳγότα, καὶ τοὺς ἀγγέλους τοῦ Θεοῦ ἀναβαίνοντας καὶ καταβαίνοντας ἐπὶ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου.