Efesis 5v3 Però la fornicació i cap mena d’impuresa o cobdícia, que no siguin ni anomenades entre vosaltres, tal com escau a sants; πορνεία δὲ καὶ πᾶσα ἀκαθαρσία ἢ πλεονεξία μηδὲ ὀνομαζέσθω ἐν ὑμῖν, καθὼς πρέπει ἁγίοις·

Data: 
2015-07-16, dijous
Comentari: 

Efesis 5v3 Però la fornicació i cap mena d’impuresa o cobdícia, que no siguin ni anomenades entre vosaltres, tal com escau a sants;

πορνεία δὲ καὶ πᾶσα ἀκαθαρσία ἢ πλεονεξία μηδὲ ὀνομαζέσθω ἐν ὑμῖν, καθὼς πρέπει ἁγίοις·

____________________________________________

Colossencs 3v5 Per tant, feu morir els vostres membres que són de la terra: fornicació, impuresa, passió, mal desig i la cobdícia, que és idolatria;

1Corintis 6v18 Fugiu de la fornicació. Qualsevol pecat que l’home comet, és fora del cos, però el qui fornica, peca contra el seu propi cos.

Efesis 4v19 els quals, havent-se tornat insensibles, s’han donat a la disbauxa per cometre àvidament tota mena d’impuresa.

Hebreus 13v5 Que la vostra actitud sigui lliure de l’amor als diners, contents amb el que teniu, perquè ell ha dit: De cap manera no et deixaré, ni de cap manera no t’abandonaré.

------------------------------------------------_________________________________________-------------------------------

Èxode 20v17 No cobejaràs la casa del teu proïsme, no cobejaràs la muller del teu proïsme, ni el seu servent, ni la seva serventa, ni el seu bou, ni el seu ase, ni res que sigui del teu proïsme.

Psalm 10v3 Perquè el malvat es glorieja en la cobejança de la seva ànima, i beneeix el cobejós, i menysprea Jahveh.

Jeremies 6v13 Perquè des del més petit d’ells fins al més gran d’ells, tots cobegen guany injust; i des del profeta fins al sacerdot, cadascú comet frau,

Ezequiel 33v31 I vindran a tu com acostuma a venir el poble, i seuran davant teu com el meu poble, i escoltaran les teves paraules, però no les faran, perquè amb les seves boques parlen com enamorats, mentre que el seu cor va darrere els guanys injustos.

Miquees 2v2 I cobegen camps, i els prenen amb violència; i cobegen cases, i les prenen; i oprimeixen l’home honrat i casa seva, l’home i la seva propietat.

Lluc 12v15 I els digué: Vigileu i guardeu-vos de l’avarícia, perquè la vida d’un no està en l’abundància de les coses que posseeix.

1Corintis 10:8 Ni forniquem com alguns d’ells van fornicar, i en un sol dia en caigueren vint-i-tres mil.

Efesis 5:12 perquè les coses que ells fan d’amagat, fa vergonya només de parlar-ne.

1Tessalonicencs 4v3 Perquè aquesta és la voluntat de Déu, la vostra santificació, que us abstingueu de la fornicació,

1Tessalonicencs 4v7 Perquè Déu no ens va cridar a impuresa, sinó en santificació.

1Timoteu 3v3 no donat al vi, no violent, no cobdiciós de malguanys; sinó amable, pacífic, no amant dels diners,

Èxode 18v21 I tu escull d’entre tot el poble homes valents, temorosos de Déu, homes fidels, que odiïn el guany deshonest, i posa’ls sobre ells, caps de milers, caps de centenars, caps de cinquantenes i caps de desenes;

Deuteronomi 23v17 No hi haurà cap prostituta entre les filles d’Israel, ni hi haurà cap prostitut entre els fills d’Israel.

Psalm 119v36 Inclina el meu cor als teus testimonis, i no pas al guany injust.

Proverbis 28v16 El governant mancat d’enteniment multiplica les opressions: però el qui odia el guany injust allargarà els seus dies.

Jeremies 8v10 Per això, donaré les seves mullers a d’altres, donaré llurs camps als desposseïdors; perquè des del més petit fins al més gran, tots cobegen el guany injust; des del profeta fins al sacerdot, tots obren falsament.

Jeremies 22v17 Però els teus ulls i el teu cor no estan posats sinó en el teu guany deshonest, i a vessar sang innocent, i a fer opressió i violència.

Mateu 5v28 Però jo us dic: Tot aquell qui mira una dona per cobejar-la, ja ha comès adulteri amb ella en el seu cor.

Marc 7v21 Perquè de dins del cor dels homes provenen els pensaments dolents, adulteris, fornicacions, homicidis,

Fets 15v20 sinó escriure’ls una carta dient-los que s’abstinguin de les contaminacions dels ídols, de la fornicació, d’animals ofegats i de la sang.

Romans 1v29 estan plens de tota injustícia, fornicació, malícia, cobejança, maldat; plens d’enveja, homicidi, rivalitat, engany, malvolença; murmuradors,

1Corintis 5v1 De fet, se sent dir que entre vosaltres hi ha fornicació, i una fornicació tal que ni entre els gentils no s’anomena, fins al punt que un té la dona del seu pare.

1Corintis 5v11 més aviat us vaig escriure que no us mescleu amb qualsevol que s’anomeni germà i sigui fornicari, o cobejós, o idòlatra, o ultratjador, o embriac, o estafador, amb aquest tal ni hi mengeu.

1Corintis 6v10 ni els lladres, ni els cobejosos, ni els embriacs, ni els ultratjadors, ni els estafadors, no heretaran el regne de Déu.
1Corintis 6v13 Els aliments són per al ventre, i el ventre és per als aliments; però Déu desfarà aquest i aquells. En canvi, el cos no és per a la fornicació, sinó per al Senyor, i el Senyor per al cos.

1Corintis 7v2 Però a causa de les fornicacions, que cadascú tingui la pròpia muller, i que cadascuna tingui el propi marit.
Gàlates 5v19 I és evident quines són les obres de la carn, que són: adulteri, fornicació, impuresa, lascívia,

Efesis 4v20 Vosaltres, però, no és pas així com heu après el Crist,

Efesis 5v5 Perquè ja ho sabeu, que cap fornicador o impur o cobdiciós, que és un idòlatra, no té herència en el regne del Crist i de Déu.

2Timoteu 3v2 perquè els homes seran egoistes, amants dels diners, fanfarrons, arrogants, blasfems, desobedients als pares, ingrats, sacrílegs,

Titus 1v7 Perquè cal que el supervisor sigui irreprensible, com a administrador de Déu; que no sigui obstinat, ni iracund, ni donat al vi, ni violent, ni cobdiciós de malguanys;

Titus 1v11 als quals cal tapar la boca, perquè aquests trastornen cases senceres, ensenyant coses que no convenen, per aconseguir un vil guany.

Hebreus 13v4 Que el matrimoni sigui honorat en tot, i el llit, sense taca; Déu jutjarà els fornicadors i els adúlters.

1Pere 5v2 que pastureu el ramat de Déu que hi ha entre vosaltres, supervisant, no per força, sinó de bon grat; no per un guany vil, sinó amb entusiasme;

2Pere 2v3 i amb cobdícia faran negoci de vosaltres amb paraules artificioses. Des d’antic la seva condemnació no està inactiva, i no dorm la seva perdició.

2Pere 2v10 i especialment els qui van darrere de la carn, en concupiscència d’immundícia i menyspreen l’autoritat. Atrevits, obstinats, no tremolen quan blasfemen de les glòries,

2Pere 2v14 tenen els ulls plens d’adulteri, i no cessen de pecar; sedueixen les ànimes inestables, tenen el cor exercitat en cobejances, fills de maledicció.