Efesis 5v4 ni cap obscenitat, ni bajanada o plagasitat, que són coses que no convenen, sinó més aviat accions de gràcies. καὶ αἰσχρότης, καὶ μωρολογία ἢ εὐτραπελία, τὰ οὐκ ἀνήκοντα· ἀλλὰ μᾶλλον εὐχαριστία.

Data: 
2015-07-17, divendres
Comentari: 

Efesis 5v4 ni cap obscenitat, ni bajanada o plagasitat, que són coses que no convenen, sinó més aviat accions de gràcies.

καὶ αἰσχρότης, καὶ μωρολογία ἢ εὐτραπελία, τὰ οὐκ ἀνήκοντα· ἀλλὰ μᾶλλον εὐχαριστία.

_________________________________________________________________________

Efesis 5v20 donant sempre gràcies per totes les coses al Déu i Pare en el Nom del nostre Senyor Jesu-Crist.

Efesis 4v29 Que no surti cap paraula corrupta de la vostra boca, sinó solament la que sigui bona per a l’edificació que cal, a fi que doni benefici als qui l’escolten.

Romans 1v28 I com que no van aprovar de reconèixer Déu, Déu els va lliurar a una ment reprovada, a fer coses impròpies:

---------------------------------------------------------------------

Proverbis 12v23 L’home prudent encobreix el seu saber: però el cor dels insensats proclama la seva insensatesa.

Proverbis 15v2 La llengua dels savis adorna el coneixement: però la boca dels insensats farà brollar insensatesa.

Ecc 10v13 El començament de les paraules de la seva boca és neciesa, i la fi de la seva boca és un desvari maliciós.

Mateu 12v34 Cria d’escurçons! ¿Com podeu parlar coses bones essent dolents? Perquè de l’abundància del cor, la boca en parla.

Psalm 107v22 I que ofereixin sacrificis d’accions de gràcies, i que pregonin les seves obres amb cants de goig.

Efesis 5v19 parlant entre vosaltres amb psalms i himnes i càntics espirituals, cantant i lloant el Senyor en el vostre cor,

Filipencs 4v6 No us desficieu per res, sinó feu conèixer a Déu en tot moment les vostres peticions amb la pregària i la súplica, amb accions de gràcies.

Colossencs 3v8 Però ara, vosaltres també deixeu de banda totes aquestes coses: ira, enuig, malícia, maledicència, paraules brutes de la vostra boca;

Colossencs 3v15 I que la pau de Déu controli els vostres cors, a la qual també fóreu cridats en un sol cos. I sigueu agraïts.

1Tessalonicencs 5v18 doneu gràcies en tot, perquè aquesta és la voluntat de Déu en Crist-Jesús per a vosaltres.

Hebreus 13v15 Per mitjà d’ell, doncs, oferim contínuament a Déu un sacrifici de lloança, és a dir, fruit de llavis que proclamen el seu Nom.

2Pere 2v7 i alliberà el just Lot, oprimit per la conducta disbauxada dels que no tenen principis,

2Pere 2v10 i especialment els qui van darrere de la carn, en concupiscència d’immundícia i menyspreen l’autoritat. Atrevits, obstinats, no tremolen quan blasfemen de les glòries,