Efesis 5v5 Perquè ja ho sabeu, que cap fornicador o impur o cobdiciós, que és un idòlatra, no té herència en el regne del Crist i de Déu. τοῦτο γάρ ἐστε γινώσκοντες, ὅτι πᾶς πόρνος, ἢ ἀκάθαρτος, ἢ πλεονέκτης, ὅς ἐστιν εἰδωλολάτρης, οὐκ ἔχει κληρονομίαν

Data: 
2015-07-18, dissabte
Comentari: 

Efesis 5v5 Perquè ja ho sabeu, que cap fornicador o impur o cobdiciós, que és un idòlatra, no té herència en el regne del Crist i de Déu.

τοῦτο γάρ ἐστε γινώσκοντες, ὅτι πᾶς πόρνος, ἢ ἀκάθαρτος, ἢ πλεονέκτης, ὅς ἐστιν εἰδωλολάτρης, οὐκ ἔχει κληρονομίαν ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ Χριστοῦ καὶ Θεοῦ.

_____________________________________

Apocalipsi 21v8 Però els covards i incrèduls i abominables i homicides i fornicadors i bruixots i idòlatres i tots els mentiders, tenen la seva part en el llac que crema amb foc i sofre, que és la segona mort.

1Corintis 5v11 més aviat us vaig escriure que no us mescleu amb qualsevol que s’anomeni germà i sigui fornicari, o cobejós, o idòlatra, o ultratjador, o embriac, o estafador, amb aquest tal ni hi mengeu.

1Corintis 6v15 ¿No sabeu que els vostres cossos són membres de Crist? ¿Trauré, doncs, els membres de Crist i en faré membres d’una prostituta? De cap manera!

Efesis 5v3 Però la fornicació i cap mena d’impuresa o cobdícia, que no siguin ni anomenades entre vosaltres, tal com escau a sants;

Efesis 5v6 Que ningú no us enganyi amb paraules buides, perquè per causa d’aquestes coses ve la ira de Déu sobre els fills de la desobediència.

Filipencs 3v18 Perquè molts, dels quals sovint us he parlat i ara us en parlo plorant, caminen com a enemics de la creu de Crist:

1Timoteu 6v17 Als rics d’aquest món, mana’ls que no siguin altius, ni posin l’esperança en la incertitud de la riquesa, sinó en el Déu vivent, que ens proveeix ricament de totes les coses perquè en gaudim;

Jud 1v4 Perquè s’han infiltrat alguns homes, que fa temps han estat assenyalats per a aquesta condemna: impius, que canvien la gràcia del nostre Déu en llibertinatge i neguen l’únic Sobirà Déu i el nostre Senyor Jesu-Crist.

Apocalipsi 21v27 I no hi entrarà res que sigui contaminat, ni el qui practica abominació i falsedat, sinó els qui estan escrits en el Llibre de la Vida de l’Anyell.