Efesis 4v17 Per tant, dic això i testifico en el Senyor, que no camineu ja com caminen els altres gentils, en la vanitat del seu pensament: Τοῦτο οὖν λέγω καὶ μαρτύρομαι ἐν Κυρίῳ, μηκέτι ὑμᾶς περιπατεῖν, καθὼς καὶ τὰ λοιπὰ ἔθνη περιπατεῖ ἐν ματαιότητι τ

Data: 
2015-08-07, divendres
Comentari: 

Efesis 4v17 Per tant, dic això i testifico en el Senyor, que no camineu ja com caminen els altres gentils, en la vanitat del seu pensament:

Τοῦτο οὖν λέγω καὶ μαρτύρομαι ἐν Κυρίῳ, μηκέτι ὑμᾶς περιπατεῖν, καθὼς καὶ τὰ λοιπὰ ἔθνη περιπατεῖ ἐν ματαιότητι τοῦ νοὸς αὐτῶν,