Efesis 4v18 tenen l’enteniment enfosquit, estan alienats de la vida de Déu a causa de la ignorància que hi ha en ells, a causa de l’enduriment del seu cor; ἐσκοτισμένοι τῇ διανοίᾳ, ὄντες ἀπηλλοτριωμένοι τῆς ζωῆς τοῦ Θεοῦ διὰ τὴν ἄγνοιαν τὴν οὖσαν ἐν αὐτ

Data: 
2015-08-08, dissabte
Comentari: 

Efesis 4v18 tenen l’enteniment enfosquit, estan alienats de la vida de Déu a causa de la ignorància que hi ha en ells, a causa de l’enduriment del seu cor;

ἐσκοτισμένοι τῇ διανοίᾳ, ὄντες ἀπηλλοτριωμένοι τῆς ζωῆς τοῦ Θεοῦ διὰ τὴν ἄγνοιαν τὴν οὖσαν ἐν αὐτοῖς, διὰ τὴν πώρωσιν τῆς καρδίας αὐτῶν·