Efesis 4v19 els quals, havent-se tornat insensibles, s’han donat a la disbauxa per cometre àvidament tota mena d’impuresa. οἵτινες ἀπηλγηκότες ἑαυτοὺς παρέδωκαν τῇ ἀσελγείᾳ, εἰς ἐργασίαν ἀκαθαρσίας πάσης ἐν πλεονεξίᾳ.

Data: 
2015-08-14, divendres
Comentari: 

Efesis 4v19 els quals, havent-se tornat insensibles, s’han donat a la disbauxa per cometre àvidament tota mena d’impuresa.

οἵτινες ἀπηλγηκότες ἑαυτοὺς παρέδωκαν τῇ ἀσελγείᾳ, εἰς ἐργασίαν ἀκαθαρσίας πάσης ἐν πλεονεξίᾳ.