Efesis 4v20 Vosaltres, però, no és pas així com heu après el Crist, ὑμεῖς δὲ οὐχ οὕτως ἐμάθετε τὸν Χριστόν,

Data: 
2015-08-15, dissabte
Comentari: 

Efesis 4v20 Vosaltres, però, no és pas així com heu après el Crist,

ὑμεῖς δὲ οὐχ οὕτως ἐμάθετε τὸν Χριστόν,