Efesis 4v21 si és a Ell que heu escoltat, i en ell que heu estat instruïts, tal com és la veritat en Jesús: εἴγε αὐτὸν ἠκούσατε καὶ ἐν αὐτῷ ἐδιδάχθητε, καθώς ἐστιν ἀλήθεια ἐν τῷ Ἰησοῦ·

Data: 
2015-08-28, divendres
Comentari: 

Efesis 4v21 si és a Ell que heu escoltat, i en ell que heu estat instruïts, tal com és la veritat en Jesús:

εἴγε αὐτὸν ἠκούσατε καὶ ἐν αὐτῷ ἐδιδάχθητε, καθώς ἐστιν ἀλήθεια ἐν τῷ Ἰησοῦ·