Efesis 4v22 que deixeu de banda, referent a la manera de viure anterior, l’home vell que es corromp segons els desitjos enganyosos, ἀποθέσθαι ὑμᾶς, κατὰ τὴν προτέραν ἀναστροφήν, τὸν παλαιὸν ἄνθρωπον, τὸν φθειρόμενον κατὰ τὰς ἐπιθυμίας τῆς ἀπάτης·

Data: 
2015-08-29, dissabte
Comentari: 

Efesis 4v22 que deixeu de banda, referent a la manera de viure anterior, l’home vell que es corromp segons els desitjos enganyosos,

ἀποθέσθαι ὑμᾶς, κατὰ τὴν προτέραν ἀναστροφήν, τὸν παλαιὸν ἄνθρωπον, τὸν φθειρόμενον κατὰ τὰς ἐπιθυμίας τῆς ἀπάτης·