Efesis 4v26 Enutgeu-vos, però no pequeu: que el sol no es pongui sobre el vostre enuig, ὀργίζεσθε καὶ μὴ ἁμαρτάνετε· ὁ ἥλιος μὴ ἐπιδυέτω ἐπὶ τῷ παροργισμῷ ὑμῶν·

Data: 
2015-09-02, dimecres
Comentari: 

Efesis 4v26 Enutgeu-vos, però no pequeu: que el sol no es pongui sobre el vostre enuig,

ὀργίζεσθε καὶ μὴ ἁμαρτάνετε· ὁ ἥλιος μὴ ἐπιδυέτω ἐπὶ τῷ παροργισμῷ ὑμῶν·