Efesis 4v29 Que no surti cap paraula corrupta de la vostra boca, sinó solament la que sigui bona per a l’edificació que cal, a fi que doni benefici als qui l’escolten. πᾶς λόγος σαπρὸς ἐκ τοῦ στόματος ὑμῶν μὴ ἐκπορευέσθω, ἀλλ᾽ εἴ τις ἀγαθὸς πρὸς οἰκοδο

Data: 
2015-09-29, dimarts
Comentari: 

Efesis 4v29 Que no surti cap paraula corrupta de la vostra boca, sinó solament la que sigui bona per a l’edificació que cal, a fi que doni benefici als qui l’escolten.

πᾶς λόγος σαπρὸς ἐκ τοῦ στόματος ὑμῶν μὴ ἐκπορευέσθω, ἀλλ᾽ εἴ τις ἀγαθὸς πρὸς οἰκοδομὴν τῆς χρείας, ἵνα δῷ χάριν τοῖς ἀκούουσι.