Efesis 4v31 Que tota amargor, enuig, ira, cridòria i maledicència sigui allunyada d’entre vosaltres, amb tota mena de malícia. πᾶσα πικρία καὶ θυμὸς καὶ ὀργὴ καὶ κραυγὴ καὶ βλασφημία ἀρθήτω ἀφ᾽ ὑμῶν, σὺν πάσῃ κακίᾳ·

Data: 
2015-10-11, diumenge
Comentari: 

Efesis 4v31 Que tota amargor, enuig, ira, cridòria i maledicència sigui allunyada d’entre vosaltres, amb tota mena de malícia.

πᾶσα πικρία καὶ θυμὸς καὶ ὀργὴ καὶ κραυγὴ καὶ βλασφημία ἀρθήτω ἀφ᾽ ὑμῶν, σὺν πάσῃ κακίᾳ·