Efesis 5v11 i no participeu en les obres infructuoses de la tenebra, sinó més aviat redargüiu-les; καὶ μὴ συγκοινωνεῖτε τοῖς ἔργοις τοῖς ἀκάρποις τοῦ σκότους, μᾶλλον δὲ καὶ ἐλέγχετε·

Data: 
2015-10-11, diumenge
Comentari: 

Efesis 5v11 i no participeu en les obres infructuoses de la tenebra, sinó més aviat redargüiu-les;

καὶ μὴ συγκοινωνεῖτε τοῖς ἔργοις τοῖς ἀκάρποις τοῦ σκότους, μᾶλλον δὲ καὶ ἐλέγχετε·