Efesis 4v32 Sigueu benignes els uns amb els altres, compassius, perdonant-vos mútuament, així com també Déu us va perdonar en Crist. γίνεσθε δὲ εἰς ἀλλήλους χρηστοί, εὔσπλαγχνοι, χαριζόμενοι ἑαυτοῖς, καθὼς καὶ ὁ Θεὸς ἐν Χριστῷ ἐχαρίσατο ὑμῖν.

Data: 
2015-10-12, dilluns
Comentari: 

Efesis 4v32 Sigueu benignes els uns amb els altres, compassius, perdonant-vos mútuament, així com també Déu us va perdonar en Crist.

γίνεσθε δὲ εἰς ἀλλήλους χρηστοί, εὔσπλαγχνοι, χαριζόμενοι ἑαυτοῖς, καθὼς καὶ ὁ Θεὸς ἐν Χριστῷ ἐχαρίσατο ὑμῖν.