Efesis 5v13 Però totes les coses són manifestades quan són redargüides per la llum, perquè tot allò que és manifestat, és llum. τὰ δὲ πάντα ἐλεγχόμενα ὑπὸ τοῦ φωτὸς φανεροῦται· πᾶν γὰρ τὸ φανερούμενον φῶς ἐστί. 14 διὸ λέγει, Ἔγειραι ὁ καθεύδων καὶ ἀνά

Data: 
2015-10-13, dimarts
Comentari: 

Efesis 5v13 Però totes les coses són manifestades quan són redargüides per la llum, perquè tot allò que és manifestat, és llum.

τὰ δὲ πάντα ἐλεγχόμενα ὑπὸ τοῦ φωτὸς φανεροῦται· πᾶν γὰρ τὸ φανερούμενον φῶς ἐστί. 14 διὸ λέγει, Ἔγειραι ὁ καθεύδων καὶ ἀνάστα ἐκ τῶν νεκρῶν, καὶ ἐπιφαύσει σοι ὁ Χριστός.