Efesis 5v15 Mireu, doncs, atentament com camineu, no com a insensats, sinó com a savis, Βλέπετε οὖν πῶς ἀκριβῶς περιπατεῖτε, μὴ ὡς ἄσοφοι, ἀλλ᾽ ὡς σοφοί,

Data: 
2015-10-15, dijous
Comentari: 

Efesis 5v15 Mireu, doncs, atentament com camineu, no com a insensats, sinó com a savis,

Βλέπετε οὖν πῶς ἀκριβῶς περιπατεῖτε, μὴ ὡς ἄσοφοι, ἀλλ᾽ ὡς σοφοί,