Efesis 5v18 I no us embriagueu amb vi, que en això hi ha dissolució, sinó sigueu plens de l’Esperit, καὶ μὴ μεθύσκεσθε οἴνῳ, ἐν ᾧ ἐστὶν ἀσωτία, ἀλλὰ πληροῦσθε ἐν Πνεύματι,

Data: 
2015-10-18, diumenge
Comentari: 

Efesis 5v18 I no us embriagueu amb vi, que en això hi ha dissolució, sinó sigueu plens de l’Esperit,

καὶ μὴ μεθύσκεσθε οἴνῳ, ἐν ᾧ ἐστὶν ἀσωτία, ἀλλὰ πληροῦσθε ἐν Πνεύματι,