Efesis 5v19 parlant entre vosaltres amb psalms i himnes i càntics espirituals, cantant i lloant el Senyor en el vostre cor, λαλοῦντες ἑαυτοῖς ψαλμοῖς καὶ ὕμνοις καὶ ᾠδαῖς πνευματικαῖς, ᾄδοντες καὶ ψάλλοντες ἐν τῇ καρδίᾳ ὑμῶν τῷ Κυρίῳ,

Data: 
2015-10-19, dilluns
Comentari: 

Efesis 5v19 parlant entre vosaltres amb psalms i himnes i càntics espirituals, cantant i lloant el Senyor en el vostre cor,

λαλοῦντες ἑαυτοῖς ψαλμοῖς καὶ ὕμνοις καὶ ᾠδαῖς πνευματικαῖς, ᾄδοντες καὶ ψάλλοντες ἐν τῇ καρδίᾳ ὑμῶν τῷ Κυρίῳ,