Efesis 5v23 Perquè el marit és el cap de la muller, com també el Crist és el cap de l’església, i Ell és el Salvador del cos. ὅτι ὁ ἀνήρ ἐστι κεφαλὴ τῆς γυναικός, ὡς καὶ ὁ Χριστὸς κεφαλὴ τῆς ἐκκλησίας, καὶ αὐτός ἐστι σωτὴρ τοῦ σώματος.

Data: 
2015-10-23, divendres
Comentari: 

Efesis 5v23 Perquè el marit és el cap de la muller, com també el Crist és el cap de l’església, i Ell és el Salvador del cos.

ὅτι ὁ ἀνήρ ἐστι κεφαλὴ τῆς γυναικός, ὡς καὶ ὁ Χριστὸς κεφαλὴ τῆς ἐκκλησίας, καὶ αὐτός ἐστι σωτὴρ τοῦ σώματος.