Efesis 5v24 Així que, tal com l’església està sotmesa al Crist, així també les mullers als seus propis marits en tot. ἀλλ᾽ ὥσπερ ἡ ἐκκλησία ὑποτάσσεται τῷ Χριστῷ, οὕτω καὶ αἱ γυναῖκες τοῖς ἰδίοις ἀνδράσιν ἐν παντί.

Data: 
2015-10-24, dissabte
Comentari: 

Efesis 5v24 Així que, tal com l’església està sotmesa al Crist, així també les mullers als seus propis marits en tot.

ἀλλ᾽ ὥσπερ ἡ ἐκκλησία ὑποτάσσεται τῷ Χριστῷ, οὕτω καὶ αἱ γυναῖκες τοῖς ἰδίοις ἀνδράσιν ἐν παντί.