Efesis 5v25 Marits, estimeu les vostres pròpies mullers així com també el Crist va estimar l’església, i es va lliurar Ell mateix per ella, οἱ ἄνδρες, ἀγαπᾶτε τὰς γυναῖκας ἑαυτῶν, καθὼς καὶ ὁ Χριστὸς ἠγάπησε τὴν ἐκκλησίαν, καὶ ἑαυτὸν παρέδωκεν ὑπὲρ αὐτ

Data: 
2015-10-25, diumenge
Comentari: 

Efesis 5v25 Marits, estimeu les vostres pròpies mullers així com també el Crist va estimar l’església, i es va lliurar Ell mateix per ella,

οἱ ἄνδρες, ἀγαπᾶτε τὰς γυναῖκας ἑαυτῶν, καθὼς καὶ ὁ Χριστὸς ἠγάπησε τὴν ἐκκλησίαν, καὶ ἑαυτὸν παρέδωκεν ὑπὲρ αὐτῆς·