Efesis 5v26 a fi de santificar-la, purificant-la amb el bany de l’aigua per la Paraula, ἵνα αὐτὴν ἁγιάσῃ, καθαρίσας τῷ λουτρῷ τοῦ ὕδατος ἐν ῥήματι,

Data: 
2015-10-26, dilluns
Comentari: 

Efesis 5v26 a fi de santificar-la, purificant-la amb el bany de l’aigua per la Paraula,

ἵνα αὐτὴν ἁγιάσῃ, καθαρίσας τῷ λουτρῷ τοῦ ὕδατος ἐν ῥήματι,