Efesis 5v27 per presentar-se a si mateix l’església gloriosa, que no té taca ni arruga ni res de semblant, sinó perquè sigui santa i irreprensible. ἵνα παραστήσῃ αὐτὴν ἑαυτῷ ἔνδοξον τὴν ἐκκλησίαν, μὴ ἔχουσαν σπῖλον ἢ ῥυτίδα ἤ τι τῶν τοιούτων, ἀλλ᾽ ἵνα ᾖ

Data: 
2015-10-27, dimarts
Comentari: 

Efesis 5v27 per presentar-se a si mateix l’església gloriosa, que no té taca ni arruga ni res de semblant, sinó perquè sigui santa i irreprensible.

ἵνα παραστήσῃ αὐτὴν ἑαυτῷ ἔνδοξον τὴν ἐκκλησίαν, μὴ ἔχουσαν σπῖλον ἢ ῥυτίδα ἤ τι τῶν τοιούτων, ἀλλ᾽ ἵνα ᾖ ἁγία καὶ ἄμωμος.