Efesis 5v30 perquè som membres del seu cos, de la seva carn i dels seus ossos. ὅτι μέλη ἐσμὲν τοῦ σώματος αὐτοῦ, ἐκ τῆς σαρκὸς αὐτοῦ καὶ ἐκ τῶν ὀστέων αὐτοῦ.

Data: 
2015-10-30, divendres
Comentari: 

Efesis 5v30 perquè som membres del seu cos, de la seva carn i dels seus ossos.

ὅτι μέλη ἐσμὲν τοῦ σώματος αὐτοῦ, ἐκ τῆς σαρκὸς αὐτοῦ καὶ ἐκ τῶν ὀστέων αὐτοῦ.