Efesis 5v31 Per això: L’home deixarà el seu pare i la seva mare, i s’unirà a la seva dona, i tots dos seran una sola carn. Ἀντὶ τούτου καταλείψει ἄνθρωπος τὸν πατέρα αὐτοῦ καὶ τὴν μητέρα, καὶ προσκολληθήσεται πρὸς τὴν γυναῖκα αὐτοῦ, καὶ ἔσονται οἱ δύο

Data: 
2015-10-31, dissabte
Comentari: 

Efesis 5v31 Per això: L’home deixarà el seu pare i la seva mare, i s’unirà a la seva dona, i tots dos seran una sola carn.

Ἀντὶ τούτου καταλείψει ἄνθρωπος τὸν πατέρα αὐτοῦ καὶ τὴν μητέρα, καὶ προσκολληθήσεται πρὸς τὴν γυναῖκα αὐτοῦ, καὶ ἔσονται οἱ δύο εἰς σάρκα μίαν.