Efesis 5v33 Però, que cadascú de vosaltres també estimi la seva muller com a si mateix, i la muller que respecti el seu marit. πλὴν καὶ ὑμεῖς οἱ καθ᾽ ἕνα, ἕκαστος τὴν ἑαυτοῦ γυναῖκα οὕτως ἀγαπάτω ὡς ἑαυτόν· ἡ δὲ γυνὴ ἵνα φοβῆται τὸν ἄνδρα.

Data: 
2015-10-31, dissabte
Comentari: 

Efesis 5v33 Però, que cadascú de vosaltres també estimi la seva muller com a si mateix, i la muller que respecti el seu marit.

πλὴν καὶ ὑμεῖς οἱ καθ᾽ ἕνα, ἕκαστος τὴν ἑαυτοῦ γυναῖκα οὕτως ἀγαπάτω ὡς ἑαυτόν· ἡ δὲ γυνὴ ἵνα φοβῆται τὸν ἄνδρα.