Habacuc 3v18 tanmateix jo m’alegraré en Jahveh, exultaré de goig en el Déu de la meva salvació. וַאֲנִ֖י בַּיהוָ֣ה אֶעְל֑וֹזָה אָגִ֖ילָה בֵּאלֹהֵ֥י יִשְׁעִֽי׃

Data: 
2015-12-31, dijous