Efesis 6v13 Per això, preneu tota l’armadura de Déu, a fi que pugueu resistir en el dia dolent i, després de fer totes les coses, estar ferms. διὰ τοῦτο ἀναλάβετε τὴν πανοπλίαν τοῦ Θεοῦ, ἵνα δυνηθῆτε ἀντιστῆναι ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ πονηρᾷ, καὶ ἅπαντα κατεργασά

Data: 
2016-01-09, dissabte
Comentari: 

Efesis 6v13 Per això, preneu tota l’armadura de Déu, a fi que pugueu resistir en el dia dolent i, després de fer totes les coses, estar ferms.

διὰ τοῦτο ἀναλάβετε τὴν πανοπλίαν τοῦ Θεοῦ, ἵνα δυνηθῆτε ἀντιστῆναι ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ πονηρᾷ, καὶ ἅπαντα κατεργασάμενοι στῆναι.